مدیریت

درباره ما

مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کاشان

روابط عمومی، مدیریت ارتباطات است. در عصر ارتباطات باید به الزامات روابط عمومی مدرن توجه و راهکارهای تحقق آن را بررسی و از روش علمی برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و فرهنگ سازی در جهت تحقق اهداف مدیریت شهری به ویژه شهروندمداری و مشارکت معنادار مردم استفاده کرد. سنجش افکار عمومی و ارزیابی و تفسیر آن جهت علاقه و اهداف مدیریتی، شناساندن دستاوردها به شهروندان و هم چنین ارائه انتظارات و ...

ادامه مطلب

خلاقیت، پویایی، آینده نگری و تعالی سازمانی

عملکرد

تبلیغات محیطی بمناسبت روز ملی مبارزه با استکبار جهانی وروز دانش آموز گرامی باد

ادامه مطلب

تبلیغات محیطی روز جهانی شهرها

ادامه مطلب

تبلیغات بمناسبت روز بزرگداشت سلمان فارسی

ادامه مطلب

تبلیغات محیطی بمناسبت شهادت امام حسن مجتبی(ع)

ادامه مطلب

گزیده مطالب

عضویت در مجامع بین المللی

عضویت در خبـرنامه ما