ارتباط با ما

ایمیل

ccia.kashan@gmail.com

تلفن

03155223199

03155223159

03155234499

آدرس

کاشان-خیابان امام خمینی(ره)-خانه تاریخی آل یاسین(خانه ملل)

درباره ما

محمد علی فرجی

مدیر مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری کاشان

روابط عمومی، مدیریت ارتباطات است. در عصر ارتباطات باید به الزامات روابط عمومی مدرن توجه و راهکارهای تحقق آن را بررسی و از روش علمی برای تاثیرگذاری بر افکار عمومی و فرهنگ سازی در جهت تحقق اهداف مدیریت شهری به ویژه شهروندمداری و مشارکت معنادار مردم استفاده کرد. سنجش افکار عمومی و ارزیابی و تفسیر آن جهت علاقه و اهداف مدیریتی، شناساندن دستاوردها به شهروندان و هم چنین ارائه انتظارات و خواسته های مردم به بخش های مختلف اساس کار روابط عمومی است. روابط عمومی، آئینه نمای دستگاه های اجرایی است که با هدف بهبود کیفیت خدمت رسانی به شهروندان و ارتقای سطح ارتباطات با بخش های مختلف یک جامعه، ایجاد شده است و در عصر حاضر که عصر ارتباطات سریع می باشد وجود چنین تشکیلاتی آن هم در سطح متعالی و برخورداری از روش های پیشرفته امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

وظیفه روابط عمومی اطلاع یابی، اطلاع شناسی و اطلاع رسانی، اهتمام به روابط بین الملل، استفاده اصولی از رسانه ها، توجه با بازخورد کلان نگری در انجام وظایف و تاثیرگذار بودن، اولویت ارتباطات مردمی در کنار توجه همزمان به روابط عمومی داخلی است.

مرکز ارتباطات و امور بین المل شهرداری کاشان با هدف تقویت دیپلماسی شهری، ارتباط با رسانه های جمعی و بهره برداری بهینه از آنها برای اطلاع رسانی به مردم، برقراری ارتباط منسجم و مستقیم با صاحب نظران و سازمان های مردم نهاد و ارائه برنامه های ابتکاری در حوزه مدیریت شهری از اردیبهشت سال 1393فعالیت خود آغاز نمود. در همین راستا این مرکز گام های مهم و ارزنده ای را برداشته که بی تردید موقیعت کنونی این مجموعه سازمانی مرهون همت و پشتکار کلیه همکاران بویژه حمایت شهردار محترم و جهادی کاشان و کلیه پرسنل خدوم، پر تلاش و متعهد شهرداری کاشان بوده است

ارسال پیام