ماهنامه سیلک

نشریه سیلک - نسخه الکترونیک جزئیات بیشتر

سه شنبه ۶ مهر ۱۳۹۵    551

سیلک نام نشریه ای است که با همت مرکز ارتباطات راهبردی و امور بین الملل شهرداری کاشان منتشر می شود. این نشریه وقایع و اخبار مربوط به حوزه مدیریت شهری کاشان را پوشش می دهد. برای استفاده از نسخه الکترونیک هر یک از این نشریه ها از لینک های زیر استفاده کنید.

دسته بندی ها

آخرین اخبار